سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آموزش پرورش رایگان بستر کشت قارچ و بذرزنی

آموزش پرورش رایگان بستر کشت قارچ و بذرزنی

آموزش پرورش رایگان بستر کشت قارچ و بذرزنی

 

 

آموزش پرورش رایگان بستر کشت قارچ و بذرزنی تهیه بذر هریسیوم همچون سایر قارچها برای تهیه بذر از بطریهای شیشه ای استفاده می شود.بطریها با محیط فوق پر میشوند وسپس حدود5/1 ساعت در دمای 121 درجه سانتی گراد و تحت فشار بالا در اتوکلاو استریل می گردد.پس از خنک شدن از کشت خالص بافت یا پرینت اسپور حاصل شده درون شیشه ها تلقیح می شود. بستر کشت قارچ و بذرزنی شما میتوانید از بسترهایی که در بالا معرفی شده یکی را که در محل فعالیتتان بیشتر است انتخاب کنید.

 

کیسه های مقاوم به حرارت یک کیلویی برای رشد قارچ مناسب است.من از خاک اره جهت پرورش هریسیوم استفاده میکنم.کیسه های حاوی خاک اره نیز باید اتوکلاو شوند.بعد از سرد شدن کیسه ها نوبت به بذرزنی میرسد.برای هر کیسه 1 کیلویی 10 گرم اسپان کافی است. ازانکوباسیون تا برداشت مدت انکوباسیون در دمای 25-28 درجه 20 روز است.پس از این مدت میسلیوم سفید رنگ تمام بستر را فرا می گیرد.دمای بهینه رشد در این مرحله 15 الی 24 درجه سانتیگراد است.هنگامیکه پریموردیا ظاهر می گردد سرکیسه ها را برداشته رطوبت محیط را بین 85 الی90%تنظیم می کنیم.از آنجاییکه این قارچ نوردوست است مقدارکمی روشنایی در سالن داده میشود.10 روز پس از قارچ ظهور پریموردیا قارچ بالغ میشود و زمان برداشت فرا می رسد.بهتر است برداشت با چاقوی تمیزی صورت گیرد.در هر برداشت 1تا2 قارچ به وزن حدود 40 گرم از هر کیسه چیده میشود